Възстановка на празника "Хадърлез"

Възстановка на празника "Хадърлез"

Възстановка на празника "Хадърлез"

На 3 май 2019 бе направена възстановка на пролетния празник "Хадърлез"  от групата "Различни заедно" по проект "Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето". Групата "Опознай и сътвори" нагости участниците и гостите с традиционни за празника ястия. Учениците от групата "И технологиите могат да ни обединяват" заснеха видеа и взеха интервюта от гостите. Имаше много гости от селото, от Историческия музей и представители на институции.

https://www.ouranilist.com/projects.php?id=194