Посещение в Историческия музей Кърджали и възстановка на обичая "Лазаруване"

Посещение в Историческия музей Кърджали и възстановка на обичая "Лазаруване"

Посещение в Историческия музей Кърджали и възстановка на обичая "Лазаруване"

На 20 април 2019 учениците посетиха Историческия музей в гр. Кръджали. В резултат на проведената екскурзия до историческия музей и съвместната работа с музейните работници, участниците в групите  по проекта "Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето" опознаваха миналото, етническите и националните ценности и осъзнаваха необходимостта от съхраняване на етнографското наследство. Учениците се обогатиха със знания и умения за съхраняване и развиване на културната идентичност на етническите малцинства.

Групата „Различни заедно“ с участието на другите групи представи пролетния народен обичай „Лазаруване“ в двора на Историческия музей пред ученици, представители на обществеността, музейни работници и родители. Ученици от групата „Опознай и сътвори“ направиха снимки от възстановката, а тези от групата „И технологиите могат да ни обединяват“ заснеха видео на обичая „Лазаруване“ и взеха  интервюта от присъстващите. https://www.ouranilist.com/projects.php?id=194