Пресконференция - проект "Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето"

Пресконференция - проект "Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето"

Пресконференция - проект "Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето"

На 30 октомври 2018 в ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Рани лист се проведе пресконференцията за представяне на дейностите по проект „Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето” към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Конкурсна процедура 33.17-2018. Присъстваха ученици, учители, родители, местна общественост, гости и кметове на населени места. Пресконференцията беше отразена във в. Арда нюз - Проект „Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето“ стартира в училището в село Рани лист

ПРОГРАМА  

16:30-17:00 часа - Регистрация на участниците в пресконференцията

17:00 – 17:15 часа - Представяне на целите, приоритетите и целевата група по проект „Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето” от ръководителя на проекта Даниела Павлова

 17:15-17:30 часа - Представяне на екипа за управление и ръководителите на дейностите по проект „Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето” от ръководителя на проекта Даниела Павлова

17:30-17:45 часа - Представяне на дейностите по проект „Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето”от Кирилка Пенчева – р-л дейност „Различни заедно“; от Дочка Краева – р-л дейност „Опознай и сътвори“; от Ел.Андонова – р-л дейност „И технологиите могат да ни обединяват“

 17:45 – 18:00 часа - Въпроси и закриване на пресконференцията

Страница на проекта "Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето"